HERBARIUM
Åkerforglemmegei
 
Familie: Rubladfamilien
 
Latinsk Navn: Myosotis arvensis

Diverse opplysninger:

De 2 første bildene er tatt i Fredrikstad kommune.
De 2 siste er tatt i Oslo kommune på Hovedøya.

Dato:
21 september 2005
31 mai 2003
7 juni 2007