HERBARIUM
Åkermåne
 
Familie: Rose
 
Latinsk Navn: Agrimonia eupatoria

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Brattestø i Hvaler kommune.

Dato: 17 august 2005