HERBARIUM
Åkerstorkenebb
Les mer om åkerstorkenebb i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Storkenebbfamilien
 
Latinsk Navn: Geranium dissectum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Torsnes i Fredrikstad kommune, og i Utgårdskilen i Hvaler kommune.

Dato:
16 oktober 2012
14 august 2009