HERBARIUM
Åkervortemelk
 
Familie: Vortemelk
 
Latinsk Navn: Euphorbia helioscopia

Diverse opplysninger:

Dette bildet er tatt ved Kalnes i Sarpsborg kommune.

Dato: juli 2004