HERBARIUM
Bekkestjerneblom
 
Familie: Nellikfamilien
 
Latinsk Navn: Stellaria alsine

Diverse opplysninger:

Dette bildet er tatt i på Kalnes i Sarpsborg kommune.

Dato: 26 mai 2005