HERBARIUM
Bredflangre
 
Familie: Orkidéfamilien
 
Latinsk Navn: Epipactis helleborine

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Mærrapanna i Onsøy kommune.

Dato: 1 august 2006