HERBARIUM
Dagfiol
 
Familie: Korsblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Hesperis matronalis

Diverse opplysninger:

Bildene er tatt i Sarpsborg og Hamar kommune kommune.

Dato:
15 juni 2017
11 juni 2005