HERBARIUM
Dagfiol
 
Familie: Korsblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Hesperis matronalis

Diverse opplysninger:

Bildene er tatt i Sarpsborg kommune.

Dato: 11 juni 2005