HERBARIUM
Dauvnesle
 
Familie: Leppeblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Lamium album

Diverse opplysninger:

Bildet er tatt i Fredrikstad kommune på Øra.

Dato: 23 mai 2005