HERBARIUM
Dikevasshår
 
Familie: Vasshårfamilien
 
Latinsk Navn: Callitriche stagnalis

Diverse opplysninger:

De 2 første bildene er tatt ved Buerbekken i Sarpsborg kommune.
Det siste bildet er tatt på Mærrapanna i Onsøy kommune.

Dato:
22 august 2007
17 september 2005