HERBARIUM
Dovrefjellvalmue
 
Familie: Valmuefamilien
 
Latinsk Navn: Papaver radicatum ssp. Ovatilobum

Diverse opplysninger:

Bildet er tatt i Drivdalen i Oppdal kommune.

Dato:
8 juli 2012
9 juli 2005