HERBARIUM
Dragehode
 
Familie: Leppeblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Dracocephalum ruyschiana

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Jeløya i Moss kommune.

Dato:
4 juni 2011
26 mai 2007
6 juli 2006