HERBARIUM
Dronningstarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex pseudocyperus

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Kirkøya i Hvaler kommune.

Dato: 31 juli 2007