HERBARIUM
Dunhavre
 
Familie: Grasfamilien
 
Latinsk Navn: Avenula pubescens

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt i Hvaler kommune.

Dato: 12 juni 2006.