HERBARIUM
Duskamarant
Les mer om duskamarant i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Amarantfamilien
 
Latinsk Navn: Amaranthus retroflexus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Øra i Fredrikstad kommune.

Dato: 22 september 2009