HERBARIUM
Duskmyrull (Duskull)
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Eriophorum angustifolium

Diverse opplysninger:

Disse ble funnet i Hvaler kommune, Sandholmen og Brattestø.
De 2 siste ble funnet ved Røros i Røros kommune.

Dato:
17 juni 2017
12 juni 2006
18 juli 2006
5 juni 2014