HERBARIUM
Duskstarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex disticha

Diverse opplysninger:

De 2 første bildene er tatt i Tredalen på Spjær i Hvaler kommune.
De to neste ble tatt den
10 mai 2006 i Onsøy kommune.

Det siste ble tatt etter at akset hadde blitt litt mer modent, den
25 mai 2006.