HERBARIUM
Duskstarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex disticha

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Tredalen på Spjær i Hvaler kommune, i Onsøy kommune og på Engberget i Fredrikstad kommune.

Dato:
21 juni 2017
10 mai 2006
25 mai 2006.