HERBARIUM
Dvergforglemmegei
 
Familie: Rubladfamilien
 
Latinsk Navn: Myosotis stricta

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt rett nord for Solli Bruk i veikanten i Sarpsborg kommune.

Dato: 5 mai 2007