HERBARIUM
Dverggylden
 
Familie: Søterotfamilien
 
Latinsk Navn: Centaurium pulchellum

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Viker, Sandholmen og Utgårdskilen i Hvaler kommune.

Dato:
26 juli 2012
30 juli 2011
6 august 2007
24 august 2006