EditRegion6
HERBARIUM
Dvergjamne
 
Familie: Dvergjamnefamilien
 
Latinsk Navn: Selaginella selaginoides

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Oppdal kommune.

Dato: 10 juli 2006