HERBARIUM
Dvergmarinøkkel
 
Familie: Ormetungefamilien
 
Latinsk Navn: Botrychium simplex

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Sauholmen utenfor Utgårdskilen i Hvaler kommune.

Dato: 3 Juni 2007