HERBARIUM
Dvergsyre
 
Familie: Slireknefamilien
 
Latinsk Navn: Koenigia islandica

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Ålmdalen i Oppdal kommune.

Dato:
29 juli 2014
14 juli 2007