HERBARIUM
Dystarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex limosa

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Slåttemyra i Nittedal kommune og i Marker kommune.

Dato:
2 juli 2016
28 juni 2007