HERBARIUM
Enghumleblom x Kratthumleblom
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Geum rivale x urbanum

Diverse opplysninger:

Denne krysningen ble funnet på Eløya i Rygge kommune.

Dato: 5 juni 2004