HERBARIUM
Engkarse
 
Familie: Korsblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Cardamine pratensis

Diverse opplysninger:

Det første bildet er tatt ved Visterflo Eidet i Sarpsborg kommune.
De 2 siste ble funnet ved Glengshølen i Sarpsborg kommune..

Dato: 29 / 31 mai 2003