HERBARIUM
Engkarse
 
Familie: Korsblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Cardamine pratensis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Visterflo Eidet, ved Glengshølen i Sarpsborg kommune og i Gamlebyen i Fredrikstad kommune.

Dato:
29 april 2014
29 / 31 mai 2003