HERBARIUM
Engstorkenebb
Les mer om engstorkenebb i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Storkenebbfamilien
 
Latinsk Navn: Geranium pratense

Diverse opplysninger:

De 2 første bildene er tatt i Surnadal kommune.

Disse bildene ble tatt i Fredrikstad kommune ikke langt fra Øra.

De 3 siste bildene er tatt i Hamar.

Dato:
27 juli 2008
27 juni 2006
9 juli 2006