HERBARIUM
Eplerose
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Rosa rubiginosa

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Maridalen i Nittedal kommune.

Dato: 28 juni 2007