HERBARIUM
Fagerperikum
 
Familie: Perikum
 
Latinsk Navn: Hypericum pulchrum

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt ved Gyl i Tingvoll kommune.

Dato: 5 juli 2007