HERBARIUM
Fingerstarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex digitata

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Festingen i Halden kommune og på Jeløya i Moss kommune.

Dato:
23 april 2011
30 april 2010
18 mai 2010