HERBARIUM
Finnskjegg
 
Familie: Gras
 
Latinsk Navn: Nardus stricta

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Sauholmen i Utgårdskilen på Hvaler.

Dato: 3 juni 2007