HERBARIUM
Firblad
 
Familie: Firbladfamilien
 
Latinsk Navn: Paris quadrifolia

Diverse opplysninger:

De tre første bildene her er tatt ved Soli Brug i Sarpsborg kommune.
Det neste bildet er tatt i Hvaler kommune.
Det siste bildet er tatt ved Mærrapanna i Onsøy kommune.

Dato:
1 september 2009
14 mai 2003
16 juli 2004
19 mai 2008