HERBARIUM
Firkantperikum
 
Familie: Perikumfamilien
 
Latinsk Navn: Hyperikum maculatum

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt ved Kalnes og ved Solli i Sarpsborg kommune.

Dato:
27 juli 2011
5 juli 2004