HERBARIUM
Firtann
 
Familie: Leppeblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Teucrium scorodonia

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Opsund på Borregaard sitt tømmerlager på en gammel flishaug.

Dato: 21 juni 2008