HERBARIUM
Fjæresaltgras
 
 
Familie: Grasfamilien
 
Latinsk Navn: Puccinellia maritima

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Danmarksøya i Rygge kommune.

Dato: 13 juni 2008