HERBARIUM
Fjæresaulauk
 
Familie: Saulauk
 
Latinsk Navn: Triglochin maritima

Diverse opplysninger:

Det første bildet er tatt på Brattestø i Hvaler kommune.

Det andre er tatt i Kurefjorden i Rygge.

Dato:

05 juni 2005
18 juni 2005