HERBARIUM
Fjæresauløk
 
Familie: Sauløkfamilien
 
Latinsk Navn: Triglochin maritima

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Brattestø og Søndre Sandøy i Hvaler kommune og i Kurefjorden i Rygge kommune.

Dato:
02 juni 2017
05 juni 2005
18 juni 2005