HERBARIUM
Fjærehøymol
 
 
Familie: Slireknefamilien
 
Latinsk Navn: Rumex maritimus maritimus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Øra i Fredrikstad kommune.

Dato: 6 september 2015