HERBARIUM
Fjæresalturt
 
 
Familie: Meldefamilien
 
Latinsk Navn: Salicornia dolichostachya ssp. strictissima

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Kurefjorden i Råde kommune.

Dato: 27 juni 2014