HERBARIUM
Fjellbjørk
 
 
Familie: Bjørkefamilien
 
Latinsk Navn: Betula pubescens ssp. tortuosa

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Gjevilvassdalen i Oppdal kommune.

Dato: 27 juli 2008