HERBARIUM
Fjellflokk
 
Familie: Fjellflokkfamilien
 
Latinsk Navn: Polemóneum caerúleum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Fagerhaug i Oppdal kommune.

Dato:
06 juli 2012
12 juli 2006