HERBARIUM
Fjelljamne
 
Familie: Kråkefot
 
Latinsk Navn: Diphasiastrum alpinum

Diverse opplysninger:

Dette bildet ble tatt i Oppdal kommune.

Dato: 8 august 2004