HERBARIUM
Fjellmarigras
 
 
Familie: Grasfamilien
 
Latinsk Navn: Hierochloë alpina

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved flyplassen på Svalbard.

Dato: 15 juli 2013