HERBARIUM
Fjell-lok
 
Familie: Storburkne
 
Latinsk Navn: Cystopteris montana

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Øyer kommune.

Dato: 16 juni 2007