HERBARIUM
Fjellrapp
 
Familie: Grasfamilien
 
Latinsk Navn: Poa alpina

Diverse opplysninger:

De 2 første bildene ble tatt ved Nes på Jeløya i Moss kommune.

Det tredjeog fjerde bildet ble tatt i Ålmdalen i Oppdal kommune.
Det fjerde ble tatt på Fagerhaug i Oppdal kommune.

Dato:
22 mai 2007
31 juli 2009
19 juli 2006