HERBARIUM
Fjellsmelle
 
Familie: Nellikfamilien
 
Latinsk Navn: Silene acaulis

Diverse opplysninger:

Disse blomstene ble funnet i Ålmdalen, ved Sissihøa og Brattfonnhøa i Oppdal kommune.

Dato:
3 august 2014
19 juli 2012
28 juli 2010
7 juli 2003
15 juli 2007