HERBARIUM
Fjellstarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex norvegica

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på vei opp til Sissihøa, og i Ålmdalen i Oppdal kommune.

Dato:
11 august 2011
21 juli 2006