HERBARIUM
Fjelltimotei
 
Familie: Gras
 
Latinsk Navn: Phleum alpinum

Diverse opplysninger:

Disse ble funnet på Fagerhaug i Oppdal kommune.

Dato: 12 juli 2006