HERBARIUM
Flaskestarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex rostrata

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Kurland i Sarpsborg Kommune, og i Spydeberg kommune.

Dato:
22 juni 2017
7 juli 2006