HERBARIUM
Flatsiv
 
Familie: Sivfamilien
 
Latinsk Navn: Juncus compressus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Kolbjørnviksjøen i Rakkestad kommune, og ved Mønster i Trøgstad kommune.

Dato:
30 juni 2012
24 juni 2007
19 juli 2007