HERBARIUM
Flekkmarihand
 
Familie: Orkidéfamilien
 
Latinsk Navn: Dactylorhiza maculata

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på hyttetomta vår på Fagerhaug, på Lønset i Oppdal kommune og i Rakkestad kommune.

Dato:
1 juli 2016
29 juli 2015
17 juli 2014
4 juli 2012
6 juli 2003
15 juli 2006