HERBARIUM
Forvalurt
 
Familie: Rubladfamilien
 
Latinsk Navn: Symphytum asperum

Diverse opplysninger:

De 2 første bildene er tatt i Åsbygda i Ringerike kommune.
De 2 siste bildene ble tatt på Øra i Fredrikstad kommune.

Dato:
11 oktober 2020
1 juli 2007
11 juni 2005