HERBARIUM
Fredløs
 
Familie: Nøkleblomst
 
Latinsk Navn: Lysimachia vulgaris

Diverse opplysninger:

Dette bildet ble tatt i Sarpsborg kommune.

Dato: 9 august 2005